Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla we wrześniu 2023 r.

Rynek węgla we wrześniu cechowało odbicie cenowe z wyższych poziomów niż w miesiącu poprzednim. Główne indeksy węgla wysokoenergetycznego drugi miesiąc z rzędu wykazały w krótkim terminie tendencję wzrostową na międzynarodowym rynku spot, niemniej jednak poziomy wrześniowych notowań były wciąż znacznie niższe od tegorocznych maksimów.

Zapasy węgla ogółem w portach ARA końcem września osiągnęły poziom 7 mln t. Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 131,60 USD/t na dzień 29 września. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 129,68 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 3,05 USD/t, tj. o 2,41%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 5,60 USD/t, tj. o 4,76%, osiągając poziom 123,30 USD/t, wg notowań Argus. Wrześniowym notowaniom na europejskim rynku węgla wysokoenergetycznego sprzyjały wysokie ceny gazu ziemnego. Nastroje uczestników rynku kształtowały się głównie pod wpływem widma ograniczenia podaży gazu z Australii i Norwegii. W Australii, jak podaje Associated Press, doszło do zakłóceń w produkcji skroplonego gazu ziemnego w następstwie kilkunastodniowej akcji protestacyjnej przeprowadzonej przez pracowników spółki Chevron Co. W Norwegii natomiast miały miejsce prace konserwatorsko-naprawcze na infrastrukturze gazowej. Wstrzymano wydobycie gazu ziemnego ze złoża Troll, jednego z największych z norweskich złóż na Morzu Północnym, jak donosi Bloomberg. Produkcja energii z węgla kamiennego w Niemczech w ostatnim tygodniu września wzrosła o blisko 60%. Spadła natomiast w Niemczech ponad dwukrotnie generacja energii z siły wiatru, co przełożyło się również na wzrost notowań na rynku węgla w tym okresie.

Zapasy węgla w RBCT wzrosły do poziomu 2,5 mln t na dzień 25 września. Południowoafrykański rynek węgla podążał w tym samym kierunku co rynek europejski. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 29 września osiągnął wartość 133,10 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg podniósł się o 2,02 USD/t, tj. o 1,53%, osiągając poziom 133,79 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg cechowała największa dynamika zmian, wzrósł on bowiem o 8,90%, tj. o 10,07 USD/t, osiągając wartość 123,18 USD/t, wg notowań Argus. Rynek węgla południowoafrykańskiego był wspierany głównie we wrześniu wzrostem aktywności zakupowej ze strony Indii.  

Ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego odnotowały również ruch wzrostowy na przestrzeni miesiąca, niemniej jednak w ostatnim tygodniu września ceny te uległy stabilizacji. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 157,74 USD/t na dzień 29 września, utrzymując poziom dodatniej wyceny sprzed tygodnia na niemal niezmienionym poziomie, wg notowań Argus. Na wrześniowe notowania australijskiego węgla wysokoenergetycznego miał bezpośredni wpływ wzrost popytu na ten surowiec ze strony Indii, Chin oraz Korei Południowej. Do podnoszenia cen transakcyjnych na rynku węgla przyczynił się również wybuch strajku w australijskich zakładach LNG należących do czołowego eksportera tego surowca.

Rynek australijskiego węgla wysokoenergetycznego o wartości opałowej NAR 5 800 kcal/kg w ostatnim tygodniu września podążał w tym samym kierunku co rynek węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5 800 kcal/kg odnotował wzrost o 4,54 USD/t, tj. o 3,91%, do poziomu 111,70 USD/t na dzień 29 września, a indeks FOB Newcastle dla NAR 5 500 kcal/kg wzrósł o 3,11%, tj. o 3,20 USD/t, osiągając wartość 99,84 USD/t za ten sam okres, wg notowań Argus.

Łączne zapasy w głównych chińskich portach morskich położonych nad Morzem Bohai (Qinhuangdao, Caofeidian, Jingtang i Huanghua), wzrosły do 22,4 mln t w tygodniu do 27 września, jak podaje CCTD. W ostatnim tygodniu września w Chinach aktywność zakupowa na krajowym rynku węgla ze strony użytkowników końcowych z sektora energetycznego była nadal zauważalna, aczkolwiek słabła przed zbliżającymi się obchodami święta Złotego Tygodnia. Wydaje się, że krajowy rynek węgla energetycznego w Chinach osiągnął w ostatnich dniach września wysoki poziom nasycenia. Mimo wystąpienia kolejnych katastrof górniczych w prowincji Guizhou czy też w regionie Mongolii Wewnętrznej oraz wstrzymania wydobycia w niektórych kopalniach, ceny węgla krajowego spadały. Nawet informacja o potencjalnych zakłóceniach w krajowym łańcuchu dostaw, jakie mogą wystąpić podczas planowanych na październik 20-dniowych prac remontowo-konserwatorskich na linii kolejowej Daquin, służącej do transportu węgla, nie wsparła poziomów cen krajowych. Mimo zauważalnych oznak nadpodaży na rynku lokalnym, stwierdzono wzmożone zainteresowanie ze strony Chin ładunkami morskimi węgla indonezyjskiego. Wzrost popytu ze strony drugiej co do wielkości gospodarki świata windował w głównej mierze poziomy cen węgla nabywanego na warunkach FOB Indonesia. Indeks tygodniowy FOB Indonesia dla węgla GAR 6 500 kcal/kg wzrósł o 1,37 USD/t, tj. o 1,17%, do poziomu 118,29 USD/t na dzień 29 września, dla węgla GAR 5 800 kcal/kg wzrósł o 2 USD/t, tj. o 2,23%, do poziomu 91,83 USD/t na ten dzień, a dla węgla GAR 4 200 kcal/kg wzrósł o 1,66 USD/t, tj. o 3,08%, do poziomu 55,53 USD/t, wg notowań Argus.  

Wycena tygodniowa węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR South China też wzrosła, tj. o 2,47 USD/t (2,28%), osiągając poziom 110,92 USD/t na dzień 29 września, wg notowań Argus.

Dodatnia dynamika zmian cen w ostatnim tygodniu września również pojawiła się na indyjskim rynku importowym węgla o niskim cieple spalania. Ulewne deszcze w Indiach doprowadziły do zakłóceń w krajowym łańcuchu dostaw. Pogodowe ekstrema utrudniały realizację wysyłek indyjskim przedsiębiorstwom wydobywczym. Konsekwentny spadek podaży na rynku krajowym doprowadził do wzrostu cen węgla na aukcjach organizowanych przez CIL. W rezultacie indyjscy nabywcy przenieśli się na azjatyckie rynki spot, zwiększając swoją aktywność zwłaszcza na rynku indonezyjskim. Wycena Argus węgla GAR 4 200 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR z dostawą na zachodnie wybrzeże Indii (West India) wzrosła o 2,70 USD/t, tj. o 4,01%, osiągając wartość 69,97 USD/t, a węgla GAR 4 200 kcal/kg CFR East India o 2,98 USD/t, tj. o 4,47%, osiągając wartość 69,64 USD/t.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca września 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla