Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Slider

 • POLSKI RYNEK WĘGLA

  Portal dziedzinowy, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, stworzony przez Oddział w Katowicach.

  Cel: upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

  Podstawa: badanie statystyczne "Górnictwo węgla kamiennego".

 • CENTRUM MONITOROWANIA GÓRNICTWA

  18 lat doświadczeń zespołu ekonomistów, analityków, geologów, ekspertów górniczych i środowiskowych.

  Ponad 180 opracowań analitycznych rocznie.

 • WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM MIXU ENERGETYCZNEGO

  Produkcja energii elektrycznej z węgla we wrześniu 2021 r. stanowiła 82% produkcji energii elektrycznej ogółem. 

  W okresie styczeń - wrzesień 2021 r. produkcja energii elektrycznej z węgla to 80,1% produkcji energii elektrycznej ogółem.

 • INDEKSY CENOWE WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  Publikacja indeksu cenowego węgla energetycznego będącego wspólnym przedsięwzięciem TGE S.A. i ARP S.A.

 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ KATOWICE

  Analizuje szeroki zakres informacji o działalnosci przedsiębiorstw górniczych, ich strukturze, parametrach technicznych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Statysytki strona główna

4,5
mln ton wydobyli łącznie krajowi producenci węgla we wrześniu 2021 r.
5,1
mln ton sprzedali łącznie krajowi producenci węgla we wrześniu 2021 r.
77,9
tys. os. wyniósł stan zatrudnienia w sektorze na koniec września 2021 r.
3,7
mln ton wyniósł stan zapasów węgla na koniec września 2021r.

Komunikaty

Indeks PSCMI1 we wrześniu 2021 r. pogorszył swój wynik o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 245,17 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,36 PLN/GJ). W porównaniu z wrześniem 2020 r. wynik ten jest gorszy o 6%.

Indeks PSCMI2 we wrześniu 2021 r. poprawił swój wynik o 6,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 309,72 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,75 PLN/GJ). W porównaniu z wrześniem 2020 r. wynik ten...

Coraz bardziej napięta sytuacja na międzynarodowym rynku węgla we wrześniu przełożyła się na dalszy wzrost cen. Znacznie ograniczona podaż wszystkich gatunków surowca zarówno w obszarze Europy jak i Azji, nie nadąża za popytem, który rośnie nie tylko z powodu wzrostu gospodarczego, a tym samym odbicia gospodarek po pandemii Covid-19, ale również z powodu czynników o charakterze sezonowym. Ceny surowca zamorskiego oferowanego odbiorcom w obszarze Azji, głównie z Australii i RPA, na...

Indeks PSCMI1 w sierpniu 2021 r. poprawił swój wynik o 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 248,52 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,55 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2020 r. wynik ten jest jednak gorszy o 5,8%.

Indeks PSCMI2 w sierpniu 2021 r. pogorszył swój wynik o 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 291,29 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,13 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2020 r. wynik ten...

Kolejny miesiąc na międzynarodowym rynku węgla to kontynuacja dalszego umacniania się cen zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku jak i Atlantyku. Wszystkie indeksy na przestrzeni całego miesiąca w kolejnych notowaniach tygodniowych systematycznie przekraczały nienotowane dotąd progi, tym samym zmniejszając rozpiętości pomiędzy sobą.

Według notowania platformy Globalcoal, tygodniowe indeksy NEWC, DES ARA oraz RB w sierpniu zyskały odpowiednio 15,9 USD/t; 8,35 USD/t;15,8 USD/t; tak by w...

Indeks PSCMI1 w lipcu 2021 r. pogorszył swój wynik o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 246,03 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,41 PLN/GJ). W porównaniu z lipcem 2020 r. wynik ten jest gorszy o 6,5%.

Indeks PSCMI2 w lipcu 2021 r. pogorszył swój wynik o 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 297,27 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,37 PLN/GJ). W porównaniu z lipcem 2020 r. wynik ten jest gorszy o 4...

Międzynarodowy rynek węgla od kilku miesięcy znajduje się w fazie rajdu cenowego, którego nie doświadczył od ponad dekady. W lipcu ceny na całym jego obszarze poszybowały do szczytowych progów a według analityków to nie koniec wzrostów. Ten rajd, uwidocznił również trwałą rolę węgla w światowym mix-e energetycznym, szczególnie w rozwijających się gospodarkach Azji, pomimo większego nacisku na bardziej zdecydowane działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W obszarze Azji-...

< >

Wydarzenia

Unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Turowie.

To środek tymczasowy do czasu pełnego wyroku TSUE w sprawie Czechy przeciw Polska.

Czechy przekonują, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na życie mieszkańców graniczących z Polską regionów. Przede wszystkim z powodu postępującego obniżania się wód gruntowych, ale także zapylenia i hałasu. Szczególnie dotknięte mają być położone najbliżej...

Po blisko 60 latach działalności, w środę 17 lutego 2021 r. z taśmociągu odkrywki Adamów zjechała ostatnia tona węgla brunatnego wydobyta w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów” powstała w latach 1959-1964 i działa na obszarze ponad 2 tys. ha. Wydobycie węgla brunatnego rozpoczęło się na odkrywce Adamów a w kolejnych latach uruchomiono odkrywkę Koźmin i odkrywkę Władysławów. W ciągu roku przy pomocy rozbudowanego parku maszynowego...

23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora Górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i działania. Bardzo ważnym elementem części diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny, uwzględniająca trzy scenariusze. Projekt przewidziany na lata 2018 - 2030.

Katowickie kopalnie Wujek i Murcki-Staszic od Nowego Roku działają pod wspólnym szyldem jako kopalnia Staszic-Wujek.

Przed 16 laty katowicka kopalnia Wujek, której historia sięga przełomu XIX i XX wieku, została połączona z kopalnią Śląsk w Rudzie Śląskiej; z czasem rudzka część zakładu została wygaszona. Natomiast znacznie młodsza, bo uruchomiona w połowie lat 60. XX wieku, kopalnia Staszic, została 11 lat temu połączona z kopalnią Murcki - ruch Murcki został...

Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE potwierdził, że w poniedziałek, 18 stycznia, w Polsce padł historyczny rekord zapotrzebowania na moc.

O godz. 10.45 wyniosło ono dokładnie 27 380 MW. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało się przez znaczną część dnia, przekraczając poziom 27 000 MW w niemal całym okresie szczytu porannego. W zdecydowanej większości zapotrzebowanie zostało zbilansowane dzięki generacji źródeł krajowych, a operator dysponował...

Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”

Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. PEP 2040 to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

< >