Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Bieżące relacje ilościowo – wartościowe w sprzedaży sortymentów grubych, średnich i drobnych oraz miałów do energetyki zawodowej, ciepłowni zawodowych i niezawodowych oraz do segmentu „pozostali odbiorcy krajowi”

Cykliczność: 
miesięczny
Opis grupy: 

Raport prezentuje dane na temat ilości i cen zbytu w sprzedaży węgla kamiennego do krajowej energetyki zawodowej, krajowych ciepłowni zawodowych i niezawodowych oraz segmentu „pozostali odbiorcy krajowi”, w którym znajdują się m.in. gospodarstwa domowe, specjalistyczne gospodarcze rolne, administracja i szkolnictwo. Dane przedstawiane są w ujęciu miesięcznym i narastająco, przy uwzględnieniu parametrów jakościowych węgla takich, jak zasiarczenie, wartość opałowa, zapopielenie i zawilgocenie.

Cena netto za cykl raportowy: 
880,00 zł
Cena archiwum: 
530,00 zł
Zamów