Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Informacja o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce

Cykliczność: 
miesięczny
Opis grupy: 

Raport prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego. Pokazuje comiesięczne dane dotyczące wydobycia brutto, ilości odpadów uzyskiwanych w procesie produkcji węgla handlowego oraz struktury produktowej wg kierunków zużycia węgla i typów węgla wraz z parametrami jakościowymi, a także dane w zakresie produkcji, sprzedaży i zagospodarowania mułów węgla kamiennego. W raporcie uwzględnione są dane jednostek wydobywczych oraz samodzielnych zakładów prowadzących działalność wzbogacania i uśredniania węgla kamiennego.

Cena netto za cykl raportowy: 
180,00 zł
Cena archiwum: 
110,00 zł
Zamów