Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego w Polsce

Cykliczność: 
kwartalny
Opis grupy: 

Raport prezentuje informacje w zakresie rzeczowym obejmujące najistotniejsze zagadnienia dotyczące metanowości eksploatowanych ścian oraz odmetanowywania i zagospodarowania metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Przedstawia również efekty działań prowadzonych przez krajowych producentów węgla w zakresie wykorzystania metanu jako kopaliny podstawowej towarzyszącej eksploatacji złóż węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W raporcie prezentowane jest ponadto zestawienie wielkości rzeczowych charakteryzujących odmetanowanie i zagospodarowanie metanu.

Cena netto za cykl raportowy: 
440,00 zł
Cena archiwum: 
265,00 zł
Zamów