Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce

Cykliczność: 
kwartalny
Opis grupy: 

Raport prezentuje dane na temat oddziaływania eksploatacji złóż węgla na środowisko oraz efektów działań prowadzonych przez producentów węgla kamiennego w zakresie m.in.: ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, w tym gospodarki wodami dołowymi, gospodarki odpadami wydobywczymi i masami skalnymi, w tym gospodarczego wykorzystania odpadów, a także emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. W raporcie prezentowana jest również wysokość opłat i naliczanych kar za korzystanie ze środowiska.

Cena netto za cykl raportowy: 
440,00 zł
Cena archiwum: 
265,00 zł
Zamów