Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Sytuacja na krajowym rynku węgla kamiennego, z uwzględnieniem sprzedaży węgla do wybranych segmentów rynkowych

Cykliczność: 
miesięczny
Opis grupy: 

Raport prezentuje dane na temat produkcji i sprzedaży krajowego węgla kamiennego. Przedstawiane dane dotyczą wydobycia, sprzedaży i relacji cenowych węgla handlowego, w tym do wybranych segmentów rynkowych. W raporcie uwzględniane są zarówno ceny zbytu w ujęciu tonażowym, jak też w ujęciu wartości energetycznej. W podobnym ujęciu prezentowane są dane w zakresie jednostkowego kosztu produkcji. Raport zamykają dane o wynikach ze sprzedaży węgla, wynikach działalności gospodarczej i wynikach finansowych netto.

Cena netto za cykl raportowy: 
1 320,00 zł
Cena archiwum: 
790,00 zł
Zamów