Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego do 2030r.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 23 stycznia 2018r. przygotowany przez Ministerstwo Energii Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030r. Ma on przyczynić się do rozwoju nowoczesnego i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce.   

Program prezentuje kierunki rozwoju sektora wraz z celami i działaniami niezbędnymi dla ich osiągnięcia. Zastąpić ma poprzedni tego typu dokument, który wygasł z końcem 2015r. Zawiera 10 celów szczegółowych wraz z precyzyjnie określonymi działaniami służącymi ich realizacji. Opisuje zarówno kierunki rozwoju jak i politykę rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W przygotowaniu programu uczestniczyły wszystkie podmioty i instytucje zaangażowane w rozwój tej branży m.in ministerstwa, parlamentarzyści, strona społeczna i przedsiębiorcy.

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i opisująca działania w ramach realizacji Programu. Bardzo ważnym elementem części diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny. Zawarta w Programie prognoza polskiego zapotrzebowania na węgiel kamienny w 2030r. zakłada w tzw. scenariuszu referencyjnym zużycie podobne do obecnego, rzędu 70-71 mln ton rocznie (w tym 57-58 mln ton to węgiel energetyczny, a 13 mln ton koksowy). W scenariuszu niskim, przy zaniechaniu prac rozwojowych w tym sektorze, roczne minimalne zapotrzebowanie oszacowano na 56,5 mln ton, a w rozwojowym scenariuszu wysokim nawet na 86,1 mln ton w 2030r.

W każdym scenariuszu węgiel kamienny, wraz z brunatnym, mają pozostać podstawowymi nośnikami energii w Polsce w 2030r., choć ich procentowy udział w miksie energetycznym będzie spadał. Program zakłada, że zawarte w nim prognozy zapotrzebowania na węgiel będą co roku weryfikowane i aktualizowane.