Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Stabilizacja światowych cen węgla w maju 2017r.

Rynki węglowe w maju zarówno te w obszarze Azji-Pacyfiku oraz te znajdujące się w zasięgu eksporterów na Atlantyku, nie cieszyły się szczególną popularnością. Po tym jak uszkodzona wskutek cyklonu Debbie linia kolejowa odzyskała pełne zdolności, rynek nieco ochłonął, a ceny węgla w NEWC jak i RB spadały w okresie pierwszych dwóch tygodni maja. Część analityków, spadek cen z Newcastle uznało za tzw. korektę rynkową, po ich znaczącym wzroście w kwietniu w następstwie cyklonu Debbie, który w marcu uderzył w całą infrastrukturę transportową w Queensland. Słabnące zapotrzebowanie ze strony chińskich nabywców  w okresie typowego dla tego regionu sezonu deszczowego oraz przypadającej w Japonii przerwy wakacyjnej, spowodowało, że część stałych odbiorców całkowicie zniknęła z rynku.

Na przestrzeni dwóch pierwszych tygodni maja indeks NEWC obniżył się o 9,3% i na dzień 12 maja wyniósł 72,42 USD/t. Podobna sytuacja miała miejsce w RPA, gdzie indeks cenowy w tym okresie obniżył się o 4,26 USD/t i na dzień 12 maja wyniósł 71,24 USD/t. Z kolei cena węgla w dostawie spot FOB Newcastle 6000 kcal/kg w pierwszym tygodniu maja obniżyła się o 3,82 USD/t i wyniosła 76,48 USD/t. Jest to jednocześnie najniższa wartość tego indeksu od 17 lutego. Spadek cen w australijskim porcie NEWC przełożył się również na obniżenie cen w  europejskich portach ARA, czemu towarzyszyły rosnące zapasy. Europejskie ceny węgla obniżyły się do swoich najniższych poziomów od końca marca, głównie w  wyniku spadku produkcji energii z węgla w Niemczech na rzecz energii jądrowej oraz wiatrowej. Tygodniowy indeks DES ARA w drugim tygodniu maja obniżył się do 72,46 USD/t, co oznacza spadek indeksu tygodniowego o 1,21 USD/t. Jest to jednocześnie najniższy poziom indeksu tygodniowego od 31 marca.

Produkcja energii z węgla w Niemczech obniżyła się do 1,4 TWh w pierwszym tygodniu maja, o 324 GWh w ciągu tygodnia ale jednocześnie o 146 GWh poniżej średniej z ostatnich siedmiu tygodni. Z kolei produkcja energii jądrowej oraz z wiatru wzrosła w stosunku do średniej z okresu siedmiu tygodni, tym samym wypierając węgiel. W tym okresie produkcja energii wiatrowej kształtowała się na poziomie 1,85 TWh/tydzień a nuklearnej 1,08 TWh/tydzień. Jednocześnie jest to najwyższy wynik od 3 lutego. Niemniej według analityków, konsumpcja węgla w Niemczech w najbliższym czasie zwiększy się, ponieważ moce wiatraków maja oscylować na poziomie od 5% do 15%, co przełoży się na zwiększenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych.

Ze względu na słabe zapotrzebowanie ze strony Chin oraz dużą dostępność dostaw na czerwiec, znacząco obniżyły się również ceny węgla indonezyjskiego. Cena FOB węgla o parametrach GAR 4200 kcal/kg (NAR 3800 kcal/kg) obniżyła się o 0,99 USD/t. do 37,71 USD/t i jest to najniższy poziom od połowy stycznia. Nabywcy z Chin oferowali kupno węgla z odbiorem w czerwcu tylko za 35 USD/t wobec 38 USD/t oferowanych w poprzednim tygodniu. Z kolei importerzy indyjscy tego gatunku węgla prawie całkowicie wycofali się z rynku, oczekując dalszego spadku cen.

Zdaniem analityków, ceny węgla z Indonezji pozostaną pod presją w krótkim okresie czasu, mimo, iż zdaniem niektórych trejderów i producentów popyt wzrośnie w czerwcu na skutek większego zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie trwającego lata na półkuli północnej. Podczas gdy węgiel indonezyjski traci na znaczeniu w transakcjach międzynarodowych, część producentów przekierowuje swoją produkcję na rynek krajowy. Według prognoz, eksport ma spaść do 292 mln ton w tym roku z poziomu 308 mln ton w 2016 r, a krajowa konsumpcja ma zwiększyć się do 121 mln ton ze 111 mln w 2016 r. Analitycy szacują, że krajowy rynek nadal wzrasta w tempie 8-10 mln ton rocznie. Władze kraju planują ograniczyć całkowitą produkcję węgla do 400 mln ton do roku 2019, z czego 240 mln ton ma być przeznaczone na rynek krajowy. Jednocześnie, Indonezja planuje też zwiększyć zdolności produkcji energii o 35 GW do roku 2019, z czego 57% stanowi energia z elektrowni węglowych. Oczekuje się, że węgiel będzie stanowił ponad połowę w indonezyjskim miksie energetycznym do roku 2026.

Słabe zapotrzebowanie na surowiec w pierwszej połowie maja oraz spadające ceny FOB również zaważyły na cenach CFR Wschodnie Wybrzeże Indii. Indeks węgla CFR NAR 5500 kcal/kg obniżył się najbardziej z końcem tygodnia i wyniósł 71,57USD/t.

W ślad za spadkiem cen węgla energetycznego spadały również ceny węgla koksowego, w głównej mierze na skutek zniżkującego indeksu cen stali. Indeks ten obniżył się o 6% do poziomu 199,40 USD/t, głównie na skutek zakłóceń w dostawach spowodowanych cyklonem Debbie. Ceny FOB węgla premium hard spadły o 20% od początku tego miesiąca. Obecnie wyceniany jest on o ponad 110 USD niżej niż w połowie kwietnia, gdy ceny surowca poszybowały do najwyższego poziomu od drugiego kwartału 2011 r.

Jednocześnie ceny węgla koksowego w USA spadły w dniu 11 maja ze względu na brak zainteresowania ze strony nabywców. Przy szacunkach cenowych australijskich węgli premium poniżej 180 USD FOB, jakiekolwiek oferty zakupu mogą oscylować wokół poziomów zbliżonych do 150 USD ostatnio notowanych w  marcu.