Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

W listopadzie indeks PSCMI 1/T przebija barierę 210 PLN/t

Średniomiesięczna wartość indeksu PSCMI 1/T w listopadzie 2017r. wyniosła 211,41 PLN/t (w ujęciu jakościowym 9,57 PLN/GJ). To o 1,3% wyżej niż w paździeniku br. i o 11,6% wyżej niż w analogicznym okresie 2016r. Ostatni raz wycena tego indeksu na poziomie powyżej 210 PLN/t widziana była w grudniu 2015r., kiedy to jego wartość wynosiła 225,98 PLN/t. Od tamtego czasu indeks szorokował poniżej 200 PLN/t i bliżej mu było średniej 195 PLN/t. Jednak presja na wzrost cen węgla na krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej, początkowo niemrawa, w drugiej połowie roku została wzmocniona silnymi sygnałami płynącymi z polskiej gospodarki. 

W górę odbił również drugi indeks, PSCMI 2/T, osiągając wartość 256,56 PLN/t (w ujęciu jakościowym 10,62 PLN/GJ). To wzrost o 1,2% m/m i aż o 22,9% r/r. Ostatni raz taki poziom tego indeksu widziany był także w grudniu 2015r. (253,57 PLN/t), przy czym był to wówczas wysok jednorazowy. Presja na wzrost cen rodzimego węgla na krajowy rynek ciepła uległa znaczącemu przyspieszeniu w sierpniu br., kiedy to w ujęciu m/m odnotowano niemal 6-procentowy wzrost.