Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

W listopadzie spadek indeksów cenowych węgla na świecie

Listopad to pierwszy miesiąc spadku indeksów cenowych, po ponad dwunastomiesięcznym okresie ich systematycznego wzrostu, zarówno w obszarze rynku Azji-Pacyfiku jak i rynku Atlantyku. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że po dynamicznym wzroście cen na rynkach spot, co było podyktowane popytem ze strony krajów azjatyckich, prawdopodobnie nadszedł czas na korektę bądź początek dekoniunktury. Rynek wydaje się być nasycony.

Symptomem, który mógłby wskazywać na pewnie wyhamowanie popytu w obszarze Azji-Pacyfiku był brak reakcji na potencjalne zagrożenie strajkiem pracowników sektora węglowego w RPA, który w normalnych warunkach rynkowych przełożyłby się na wzrost zapotrzebowania i umocnienie cen. Tymczasem ceny węgla w największym terminalu RPA tj. w RB rozpoczęły okres spadku w drugim tygodniu listopada po siedmiotygodniowym okresie wzrostu. Tygodniowy indeks FOB RB w drugim tygodniu listopada obniżył się do 92,61 USD/t. Następnie systematycznie spadał do końca miesiąca, osiągając poziom 89,53 USD/t na dzień 24 listopada, o 5,60 USD/t mniej w stosunku do poziomu indeksu z początku miesiąca.

Akcja strajkowa została zorganizowana przez Krajowy Związek Górników, reprezentujących pracowników z takich firm jak Anglo American Coal, Exxaro, Coal Mpumalanga, Glencore Operation, Msobo Coal, Delmasw Coal i Kangra Coal. Ogłoszenie strajku, który ostatecznie nie został wszczęty, było konsekwencją spotkania, podczas którego przedstawiciele Izby Górniczej oraz Krajowego Związku Zawodowego nie osiągnęli porozumienia w sprawie  wynagrodzeń. Ostatecznie jednak porozumienie płacowe zostało zawarte z wyłączeniem pracowników Kangra Coal, którzy odrzucili propozycję płac w okresie trzyletnim, wynegocjowaną z Izbą Górniczą i rozpoczęli akcję strajkową. Aktualne zapasy kopalń i elektrowni zmniejszyły ryzyko ograniczenia podaży i  były wystarczające aby przetrzymać dwutygodniowa przerwę w wydobyciu. Równocześnie znaczna liczba zamówień w terminalu RB sprzyjała umacnianiu się cen dostaw  na styczeń, które wzrosły do 90,50 USD/t.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem osłabienia rynku w obszarze Azji-Pacyfiku w listopadzie były ograniczenia importowe wprowadzone we wszystkich portach południowych Chin. Wielu dostawców z Australii czy Indonezji preferowało przesunięcia terminów dostaw na okres po Nowym Roku, kiedy znana będzie maksymalna ilość kontyngentów. Cena spot NEWC obniżyła się z 99,31 USD/t na dzień 3 listopada do 93,26 USD/t (spadek o 7 %). Chiny, których polityka jest czynnikiem najbardziej cenotwórczym  dla rynku węgla, aktualnie przestawiają miliony gospodarstw domowych na ogrzewanie gazowe w  ramach redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych i walki ze smogiem. Ograniczenie konsumpcji węgla w Chinach odbiło się również szeroko wśród producentów krajowych. Rosnąca produkcja hydroenergii oraz stosunkowo wysokie temperatury spowolniły konsumpcję, co przełożyło się na wysoki poziom zapasów głównie przy elektrowniach. Były on najwyższe od czterech miesięcy i wynosiły 12,87 mln ton, co odpowiadało 22 dniom konsumpcji. Zdaniem analityków, zaostrzony zakaz importu węgla nie zrekompensował wpływu nadmiernej podaży oraz stosunkowo słabego popytu.

Należy spodziewać się, że takie działania wraz z wprowadzaniem zapowiadanych, aczkolwiek nie potwierdzonych jeszcze kolejnych ograniczeń importowych, przełożą się na wyhamowanie popytu w najbliższym okresie. A w związku z faktem, iż Chiny nie planują zwiększenia produkcji stali, prawdopodobnym jest również, że spadną ceny węgla typu premium. Zdaniem analityków J.P.Morgan ceny węgla spot w Newcastle w 2018 roku wyniosą średnio 78,38 USD/t.

W wyniku spadku popytu w regionie Azji-Pacyfiku oraz wysokich stanów zapasów w portach rosyjskich, kolejne spadki odnotowały również ceny węgla rosyjskiego. Cena tego surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg dostarczonego na obszar Azji-Pacyfik obniżyły się o 1,98 USD/t do 94,10 USD/t FOB Wostocznyj. Słabe zainteresowanie producentów energii wynikało z dalszego oczekiwania spadku cen. Spadały również ceny węgla rosyjskiego kierowanego do Europy. W tym przypadku ceny węgla rosyjskiego o parametrach NAR 6000 kcal/kg FOB Porty Bałtyckie w  dostawach spot obniżyły się o 0,66 USD/t w ciągu tygodnia, głównie wskutek spadku wartości waluty europejskiej. Znaczna część dostawców negocjowała w listopadzie kontrakty na 2018 rok i nie była zainteresowana dostawami typu spot. Niektórzy eksporterzy węgla rosyjskiego podnieśli ceny na dostawy w okresie grudzień-styczeń, ze względu na ograniczoną dostępność infrastruktury transportowej i możliwych zakłóceń w podaży.

W obszarze europejskich terminali ARA, również dominował trend spadkowy. Na przestrzeni całego miesiąca indeks tygodniowy DES ARA, obniżył się o 3,51 USD/t i na koniec miesiąca wyniósł 90,95 USD/t. Osłabiona płynność na europejskim rynku węgla w pierwszej połowie miesiąca  przełożyła się na zawarcie tylko dwóch transakcji z realizacją w styczniu w porównaniu z pięcioma tydzień wcześniej. Pierwsza o tonażu 50 tys. ton surowca DES ARA została sprzedana za 91,40 USD/t, natomiast druga o identycznym tonażu po cenie wyższej o  0,10 USD/t. Jednocześnie transakcje były  pierwszymi zawartymi na styczeń od 13 listopada, kiedy surowiec o podobnym tonażu został sprzedany po 93,85 USD/t.

Ze względu na oczekiwany w Europie spadek temperatur poniżej średniej, pod koniec miesiąca zwiększył się popyt na surowiec w tym regionie. Wstępne prognozy na grudzień dla Hiszpanii są poniżej norm sezonowych, przynajmniej na pierwsze 10 dni grudnia. W związku z tym, iż krajowe elektrownie nuklearne zostały wyłączone, zwiększyła się produkcja energii z węgla. Produkcja energii z węgla w Hiszpanii osiągnęła poziom 3,63 TWh w okresie 1-24 listopada, tj. o 164 GWh więcej w porównaniu z poziomem sprzed roku. Jednocześnie stanowiła 21,4% całego mix-u energetycznego w tym miesiącu. Prognozy pogody wskazują również, że na początku grudnia w Niemczech średnie temperatury spadną poniżej norm sezonowych. Niemniej ze względu na produkcję energii z wiatru, zmniejszyła się produkcja energii z węgla do 240 GWh/d z poziomu 300 GWh/d tydzień wcześniej.