Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

W marcu 2017r. kontynuacja trendów na światowych rynkach cen węgla

Na przeważającej części międzynarodowego rynku węgla w marcu wciąż zaznaczyły się cechy charakterystyczne dla trwającego od początku roku trendu, dodatkowo wspierane czynnikami o charakterze sezonowym z związku z kończącą się zimą i tym samym okresem grzewczym.

Nadal obserwowany był stopniowy spadek cen, przy czym bardziej odczuwalny w części Rynku Atlantyckiego. Na przestrzeni całego miesiąca tygodniowe indeksy cenowe w europejskich portach ARA obniżały się systematycznie, głównie na skutek słabszego zapotrzebowania ze strony elektrowni europejskich. Na dzień 31 marca tygodniowy indeks cenowy DES ARA wyniósł 70,39 USD/t, co oznacza jego spadek o ponad 10% w stosunku do notowań z początku miesiąca i jednocześnie jest to najniższy poziom od sześciu miesięcy.

Dodatkowym czynnikiem, który zaważył na spadku cen w europejskich portach ARA był spadek cen węgla kolumbijskiego, na który zapotrzebowanie spadało od końca 2016 roku. 11- miesięczne ożywienie w dostawach realizowanych przez kolumbijskich producentów do Korei Południowej zakończyło się w lutym, kiedy z portów kolumbijskich nie wypłynął ani jeden statek, zarówno w kierunku Półwyspu Koreańskiego czy Singapuru.

Równocześnie słabnie zapotrzebowanie ze strony najważniejszego nabywcy węgla z Kolumbii tj. Turcji, która obecnie ogranicza produkcję energii z węgla. Niższe zapotrzebowanie ze strony tego kraju spowodowało powstanie nadwyżki na rynku Atlantyku, którą producenci kolumbijscy próbowali przekierować na rynki zbytu w Azji. Cena węgla z Kolumbii o wartości kalorycznej NAR 6 000kcal/kg od początku roku, obniżyła się o 25% i osiągnęła poziom 70 USD/t FOB Puerto Bolivar.

Wraz ze spadkiem cen węgla z Kolumbii, obniżały się również ceny węgla rosyjskiego o takiej samej jakości dostarczanego do portów europejskich. Jednak cena węgla rosyjskiego obniżyła się w tym samym okresie tylko o 12% i na dzień 17 marca wyniosła 71,50 USD/t FOB Porty Bałtyckie.

Ceny na europejskim rynku węgla obniżały się wraz ze spadkiem cen na rynku australijskim oraz RPA, głównie na skutek spadku zapotrzebowania na zakupy spot. O ile w RPA, spadek cen następował na przestrzeni całego miesiąca, to w australijskim Newcastle, indeks cenowy NEWC obniżył się tylko w pierwszej połowie miesiąca, po czym nastąpiło jego niewielkie odbicie. Najwyższe notowanie tygodniowego indeksu cenowego NEWC - 82,45 USD/t nastąpiło 31 marca a najniższe - 78,60 USD/t odnotowano 10 marca.

Cena węgla w południowoafrykańskim porcie Richards Bay obniżyła z 84,62 USD/t w dniu 3 marca do 77,05 USD/t na koniec miesiąca, nastąpił zatem spadek o prawie 9%. Tracąca na wartości waluta RPA dodatkowo osłabiła ceny na rynku surowców. Na dzień 31 marca straciła około 7% wobec dolara amerykańskiego.

Determinantą sytuacji na rynku Azji-Pacyfik było silne zapotrzebowanie ze strony Chin na węgiel importowany w połączeniu z zakłóceniami spowodowanymi cyklonem Debbi, którego działanie dotkliwie odczuły porty australijskie pod koniec miesiąca. Trzy z czterech funkcjonujących w Queensland linii kolejowych zostały wyłączone z obsługi portów. Zapotrzebowanie na węgiel importowany w Chinach wzrosło w okresie kilku ostatnich tygodni ze względu na mocno ograniczoną krajową podaż, co było wynikiem wstrzymania produkcji w kluczowych prowincjach Shanxi oraz Mongolii Wewnętrznej podczas inspekcji w zakresie bezpieczeństwa pracy. Cena węgla w Chinach CFR NAR 5 500 kcal/kg rosła wraz z cenami węgla FOB Newcastle, osiągając najwyższy w okresie czterech miesięcy poziom tj. 81,66 USD/t. Zbyt mała podaż surowca krajowego wraz z ograniczeniem możliwości zakupu węgla w opcji spot oraz duży popyt, przełożyły się na wzrost ceny węgla krajowego, której tak wysoki poziom ostatni raz odnotowano w maju 2015 roku. Tak znaczny wzrost ceny krajowego surowca jest rezultatem rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Narodowej Komisji ds. Rozwoju i Reform z władzami regionalnymi, które odbyły się w dniu 13 marca odnośnie polityki kontroli poziomu wydobycia dla ograniczenia nadpodaży. Następstwem tego są spekulacje dotyczące wprowadzenia nowych ograniczeń wydobycia, mimo wcześniejszych zapowiedzi, iż rząd będzie unikał radykalnych decyzji po zaburzeniach na rynku w ubiegłym roku. Analitycy uważają, że sytuacja na rynku napawa optymizmem co do spadku podaży w portach i spadku zapasów w elektrowniach. Zapasy w porcie Qinhuangdao wynosiły 4,6 mln ton, w porównaniu do 7,33 mln ton na początku roku. Poziom zapasów węgla w sześciu największych elektrowniach zmniejszył się o 1,6 mln ton do 10,20 mln ton w ciągu miesiąca, co stanowi zabezpieczenie na 15,5 dnia pracy. Dodatkowym czynnikiem wzrostowym w odniesieniu do krajowych indeksów cenowych w Chinach była podwyżka miesięcznej ceny kontraktowej na kwiecień wprowadzona przez chińskiego producenta Shenhua o 34 juany/t do 644 juanów/t, co sprzyjało wzrostowi popytu na węgiel importowany.

Chiny pozostają kluczowym czynnikiem dla perspektyw węgla koksowego. Przy obecnych cenach węgla energetycznego i koksowego kształtujących się powyżej poziomów 80 USD i 150 USD za tonę, rynek znajduje się wciąż znacznie powyżej najniższych wieloletnich wartości, które oscylowały na poziomie 70 USD/t w przypadku węgla energetycznego i 75 USD/t w przypadku węgla koksowego.