Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

W styczniu 2018r. kolejne wzrosty wartości krajowych indeksów węglowych

Styczeń 2018r. przyniósł bardzo dobre otwarcie nowego roku dla notowań krajowych indeksów węglowych. Zarówno ceny węgla przeznaczonego do wytwarzania energii elektrycznej, jak i tego przeznaczonego do produkcji ciepła, osiągnęły poziomy widziane ostatnio 3,4 lata temu.

Indeks PSCMI1 w styczniu poprawił swój wynik o 6,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 226,76 PLN/t. Tym samym po raz pierwszy od grudnia 2015r. przekroczył barierę 10 PLN/GJ. W porównaniu ze styczniem 2017r. wynik ten jest lepszy o 14,3%.

Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 wzrósł z miesiąca na miesiąc o 5,6% i wyniósł w styczniu 289,04 PLN/t (tj. 12,04 PLN/GJ). Ostatni raz podobne ceny za węgiel ciepłownie musiały płacić w kwietniu 2014r. Rok temu, w styczniu 2017r. indeks wynosił zaledwie 220,18 PLN/t, w przeciągu 12 miesięcy poprawił więc swój wynik o ponad 31%.

Indeksy za styczeń 2018r. w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły odpowiednio: PSCMI1 – 76,62 USD/t, a PSCMI2 – 88,55 USD/t i wzrosły r/r odpowiednio o: 40,8% i 55,5%. Znaczącą rolę w tym przypadku odgrywa oczywiście kurs dolara amerykańskiego. W styczniu 2017r. wynosił on jeszcze 4,12 PLN, lecz już rok później spadł do poziomu 3,41 PLN, czyli aż o 17% w dół.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę "Indeks węglowy".