Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Wzrost światowych cen węgla po huraganie Debbi w Australii - kwiecień 2017r.

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w kwietniu zdeterminowana była w bardzo znacznej części reperkusjami cyklonu Debbie. Mimo, iż zjawisko to swoim zasięgiem obejmowało rynek Azji-Pacyfiku to oddziaływało również w znacznej mierze na sytuację na rynku Atlantyku. Niemniej skutki cyklonu Debbie najbardziej dotknęły australijskich producentów węgla, w szczególności z obszaru Queensland, którzy zmuszeni byli ogłosić tzw. „zaistnienie siły wyższej” w odniesieniu do eksportu węgla. Cyklon Debbie spowodował powodzie, które uszkodziły linie kolejowe transportujące węgiel w Queensland. W wyniku wyłączenia trzech z czterech linii kolejowych w Queensland, część kopalń zostało zmuszonych do wstrzymania pracy. Okres naprawy linii kolejowych był przewidziany na pięć tygodni.
W wyniku zaistnienia tych czynników podaż w regionie została mocno ograniczona, co przełożyło się na wzrost cen wszystkich gatunków węgla w australijskich portach NEWC. Jednak największą dynamikę wzrostu odnotowano w pierwszej połowie miesiąca. Wartość tygodniowego indeksu NEWC wg. platformy Global Coal na dzień 7 kwietnia wyniosła 88,19 USD/ t – co było najwyższym poziomem tego indeksu odnotowanym w kwietniu. Z kolei bardziej podatny na wahania indeks FOB Newcastle NAR 6000 kcal/kg odzwierciedla największy skok cenowy na całym rynku azjatyckim. Wartość tego indeksu w pierwszym tygodniu kwietnia wzrosła o 7,11 USD/t do 89,77 USD/t co jest najwyższym poziomem od 7 stycznia. W ślad za wzrostem cen węgla australijskiego w pierwszym tygodniu kwietnia wzrost odnotował również indeks CFR Chiny NAR 5500 kcal/kg, który osiągnął wartość 82,59 USD/t, tj. wzrost o 1,29 USD/t.
Ograniczenia w podaży węgla z Queensland napawały niepokojem odbiorców węgla koksowego z tego regionu, który stanowi około 75% całego eksportu. Oszacowano, iż zakłócenia dotyczą około 13 mln ton węgla koksowego z Australii, co stanowi 3% globalnej podaży tego surowca.
Cena węgla koksowego w wyniku ograniczeń podaży w tym rejonie wzrosła niemal dwukrotnie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Według platformy Platts, w dniu 5 kwietnia cena węgla Premum Low Vol w warunkach FOB Australia odnotowała wzrost dziennego indeksu aż o 58,50 USD/t tj. 32% i wyniosła 241 USD/t . Jest to najwyższy dzienny wzrost od 2010r. ,tj. od kiedy serwis Platts rozpoczął notowania. Jednocześnie cena spot węgla koksowego typu premium wzrosła do ponad 300 USD/t FOB Australia i jest trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej. Również ceny węgla dostarczanego do portów ARA na początku miesiąca osiągały najwyższe wartości w stosunku do początku marca, gdyż powodzie wywołane cyklonem Debbie ograniczyły dostawy węgla do portów australijskich, co w konsekwencji doprowadziło do zwiększenia popytu na obszarze Azji- Pacyfiku na węgiel kolumbijski i tym samym zmniejszyło jego dostawy do Europy. Tygodniowy indeks CIF ARA wzrósł do 77,55 USD/t – tj. o 7,73 USD/t w stosunku do wartości indeksu w poprzednim tygodniu. Tym samym jest to najwyższy skok wartości indeksu tygodniowego od 3 grudnia 2010r.
Wraz ze wzrostem cen w portach ARA, rosły również ceny spot dla węgla rosyjskiego przeznaczonego na rynki europejskie. Cena węgla rosyjskiego NAR o parametrach 6 000 kcal/kg wzrosła o 4,88 USD/t do 72,30 USD/t FOB Porty Bałtyckie, czemu sprzyjały sygnały o kolejnych ograniczeniach dostaw w obszarze Atlantyku, ponieważ dostawy węgla kolumbijskiego zostały zarezerwowane przez odbiorców z obszaru Azji-Pacyfiku. Również ceny węgla rosyjskiego na tym obszarze wzrosły do poziomów cen węgla australijskiego Cena węgla spot na rynku Azja Pacyfik o parametrach 6000 kcal/kg wzrosła w ciągu tygodnia o 3,30 USD/t do 86,30 USD/t FOB Wostocznyj. Z kolei cena spot dla węgla o parametrach NAR 5500 kcal/kg wzrosła w tym samym czasie o 1,50 USD/t do 73,25 USD/t FOB Wostocznyj, ze względu na mniejszą dostępność węgla rosyjskiego, ponieważ część trejderów, zakładając wzrost cen wstrzymała się ze sprzedażą.
Druga połowa kwietnia przyniosła już uspokojenie nastrojów i tym samym spadek cen zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku jak i obszaru Atlantyku, który według nabywców był w dużym stopniu korektą gwałtownego skoku cenowego jaki miał miejsce w poprzednim tygodniu oraz mniejszych obaw dotyczących ograniczenia podaży, co wynikało z ponownego uruchomienia linii kolejowych po przejściu cyklonu w Queensland. W wyniku ww. czynników oraz ze względu na typowy w tym okresie sezonowy wzrost produkcji hydroenergii oraz zbliżający się okres przerw serwisowych w niektórych elektrowniach cena węgla FOB Newcastle NAR 5500 kcal/kg obniżyła się o 0,08 USD/t w ciągu tygodnia i osiągnęła poziom 73,78 USD/t. Sygnały ze strony kluczowej instytucji w Chinach tj. NRDC – sugerujące, że niektóre elektrownie powinny zwiększyć swój udział w długoterminowych umowach z krajowymi producentami do 75% z obecnych 60% - również wprowadziły negatywny oddźwięk i zachęciły niektórych nabywców do niepodejmowania działań.
Koniec miesiąca przyniósł spadek wartości indeksów we wszystkich światowych terminalach węglowych. Na rynku Azji-Pacyfik wartość indeksów spadła w wyniku obniżenia cen węgla krajowego w Chinach oraz słabej konsumpcji przez elektrownie. Natomiast ceny węgla rosyjskiego dostarczanego do Europy spadały na skutek obniżenia popytu w całym regionie. Cena rosyjskiego węgla o wartości kalorycznej 6000 kcal/kg obniżyła się o 1,09 USD/t w ciągu tygodnia do 69,50 USD/t FOB Porty Bałtyckie. Obniżyły się również ceny węgla rosyjskiego kierowanego na rynek Azji-Pacyfiku w odpowiedzi na spadające zapotrzebowanie ze strony Chin. Ceny węgla dostarczonego do Europy również odnotowały spadek w ostatnim tygodniu kwietnia. Tygodniowy indeks CIF ARA obniżył się o 0,79 USD/t do 74,07 USD/t, co jest najniższym poziomem w ciągu czterech tygodni. Również ceny dostaw fizycznych z RPA w ostatnim tygodniu kwietnia obniżyły się do najniższych poziomów od września mimo zwiększonej aktywności na rynku spot. Tygodniowy indeks RB obniżył się o 2,83 USD/t w porównaniu do notowań sprzed tygodnia tj. do 74,12 USD/t FOB RB – tym samym jest to siódmy z kolei spadek indeksu w okresie ośmiu tygodni. Silniejsze sezonowe zapotrzebowanie ze strony azjatyckich nabywców utrzymywało wysokie ceny dostaw typu spot.
Indie pozostały największym odbiorcą, niemniej zwiększone krajowe dostawy oraz spadające zapotrzebowanie ze strony przemysłu przyczyniły się do spadku w dostawach do Indii z RPA. Dostawy z RB w RPA obniżyły się o 6,62 mln ton w porównaniu z 10 mln ton w okresie styczeń-marzec 2016r.
Konkurencja cenowa ze strony Indonezji na dostawy do Indii oraz Korei Południowej, dodatkowo wywierało presje na cenach indeksów w RPA.