Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Zespół Monitorowania Strategii Górnictwa

Zespół specjalizuje się w pozyskiwaniu, agregowaniu, przetwarzaniu i analizowaniu informacji o sytuacji na rynku zbytu węgla w Polsce oraz o funkcjonowaniu sektora górnictwa węglowego i jego podmiotów.

Zadania Zespołu realizowane są w trzech głównych obszarach:

  • pierwszy z nich związany jest z produkcją oraz rynkiem zbytu węgla kamiennego oraz brunatnego. Powstające na podstawie monitoringu autorskie analizy i oceny ilościowo-jakościowe, dotyczą produkcji węgla w Polsce, wielkości i kierunków sprzedaży prowadzonej przez krajowych producentów surowca oraz obecności na polskim rynku węgla importowanego. Zadania mieszczące się w tym obszarze działalności wiążą się także z udziałem w przygotowywaniu rządowych projektów uregulowań i uwarunkowań krajowego rynku węglowego w Polsce oraz oceną rocznych i strategicznych planów działalności
    i rozwoju krajowych producentów węgla,
  • drugi obszar aktywności Zespołu dotyczy techniczno-technologicznych aspektów funkcjonowania sektora górnictwa i jego podmiotów, takich jak kierunki i źródła finansowania inwestycji, głębokość i koncentracja wydobycia, wydajność i realizacja robót przygotowawczych,
  • obszar trzeci związany jest z ekonomiczno-finansową płaszczyzną funkcjonowania branży. Przygotowywane przez Zespół opracowania zawierają informacje dotyczące kosztów produkcji i sprzedaży węgla kamiennego, wyników działalności gospodarczej sektora, stopnia realizacji należnych płatności publiczno i cywilnoprawnych, w tym na rzecz samorządów, poziomu i struktury zobowiązań oraz realizacji procesu oddłużeniowego oraz wyników techniczno-ekonomicznych. Zespół ocenia również plany techniczno-ekonomiczne oraz strategie funkcjonowania i rozwoju spółek węglowych.

Głównym źródłem danych wykorzystywanych przez Zespół są sprawozdania realizowane w ramach „Programu badań statystycznych statystyki publicznej" - badanie statystyczne „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego" prowadzone przez Ministra Energii.

Wśród raportów przygotowywanych przez Zespół znajdują się:

  • informacja o produkcji oraz rynku zbytu węgla kamiennego i brunatnego,
  • informacja o wynikach technicznych i finansowych sektora,
  • informacja z zakresu ochrony środowiska, dotycząca m.in. środowiskowych skutków działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce,
  • informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze.

 

export body to pdf